JUST prichádza z prírody

Výroba a kvalita

Rešpekt a úcta k prírode
Základom našej filozofie je vysoká kvalita výrobkov. Začína dôkladným výberom tých najkvalitnejších surovín zo Švajčiarska i z celého sveta (rastliny, rastlinné výťažky, éterické oleje, ovocie, zelenina, korenie, vitamíny a minerálne látky), ktoré tvoria podstatnú časť produktov. Jednotlivé ingrediencie spĺňajú všetky európske normy a podliehajú niekoľkostupňovej kontrole podľa prísnych kritérií. Dávame prednosť prírodným vôňam a farbivám, produkty distribuujeme v obaloch z recyklovateľného materiálu. Tým je splnená hlavná myšlienka spoločností JUST a Nahrin s dôrazom na maximálnu spokojnosť zákazníka. Vysokú kvalitu a dostupnosť surovín pre výrobu zaisťujú predovšetkým dodávatelia zo švajčiarskych fariem, ktoré vyhovujú prísnej kontrole výrobcu JUST a požiadavkám na chod spoločnosti a výroby v súlade so životným prostredím. Vďaka prísnemu riadeniu a neustálym kontrolám kvality i dokumentácie všetkých procesov plníme očakávania švajčiarskej kvality a to vlastnými vysokými štandardmi i potrebami zákazníkov. Kvalitnú švajčiarsku výrobu zaisťujú hlavne vysoké investície do výskumu, vývoja a neustáleho rozvoja výroby.

Pečať „Originál – od roku 1930“ („Original – since 1930“) je pre našich zákazníkov zárukou kvality a originality každého zakúpeného výrobku.

Originality a záruka kvality
Všetky produkty sú vyrobené a balené výhradne vo Švajčiarsku v materských firmách JUST vo Walzenhausene a Nahrin v Sarnene v súlade so Švajčiarskym zákonom o kozmetike a Európskym právom o kozmetike. JUST je držiteľom certifikátov ISO 9001:2015 Systém managementu kvality, ISO 22716:2007 GMP Kozmetika – Správna výrobná prax a ISO 14001:2015 Systém environmentálneho managementu. Nahrin v súlade s certifikátom ISO 9001 pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu napríklad tým, že získava teplo z geotermálnych vrtov.

Produkty
Preukázateľné účinky produktov sa opierajú o dlhoročné skúsenosti spoločnosti JUST na poli využitia rastlín v prírodnej medicíne a spoločnosti Nahrin v oblasti zdravej výživy. Špičková kvalita produktov je zaručená vďaka spolupráci s overenými dodávateľmi surovín, ktorí prostredníctvom výskumu a testovaním udržujú vysoký štandard. Celý sortiment kozmetiky JUST je dermatologicky testovaný. Účinné zložky všetkých produktov sú kombinované tak, aby pôsobili synergicky. To najlepšie pre zákazníkov prinášame s odkazom na prácu našich predkov, navyše v modernom poňatí. Každý rok prinášame našim zákazníkom novo vyvinuté či inovované produkty, ktoré využívajú aktuálne poznatky súčasnej vedy a zodpovedajú moderným trendom i požiadavkám zákazníkov. Vďaka pravidelne aktualizovanej mimoriadnej ponuke majú zákazníci možnosť vyskúšať aj tie produkty, ktoré nie sú na našom trhu bežne dostať. Samozrejmosťou je aj sezónna ponuka.

Certifikáty, ktoré obdržali výrobcovia JUST a Nahrin
Procesy certifikácie prebiehajú v súlade s tými najprísnejšími medzinárodnými výrobnými normami (Good Manufacturing Practice a ISO 9001:2008). Systém riadenia akosti preveruje certifikačná spoločnosť pri tzv. certifikačnom audite, pri ktorom musí certifikovaná spoločnosť JUST a Nahrin preukázať, že majú zavedený systém riadenia kvality a po celú dobu platnosti certifikátu budú tento systém udržovať funkčný. Udržovanie funkčnosti systému preveruje certifikačná spoločnosť pravidelne 1x za rok pri tzv. dozornom audite. Získanie certifikátu nie je jednoduchou záležitosťou a nie každá spoločnosť ho má. Certifikát ISO 9001:2008 nie je možné zamieňať s certifikátom v zmysle atestu výrobku, ktorý osvedčuje zhodu výrobku so súvisiacimi normami, zákonmi a deklarovanými vlastnosťami. Každý výrobok JUST a Nahrin musí spĺňať vlastnosti predpísané normami a zákonmi vzťahujúcimi sa na kozmetické a potravinárske výrobky. V prípade našich švajčiarskych dodávateľov produktov JUST a Nahrin to znamená, že udržovaním funkčnosti systému riadenia akosti je zároveň udržovaný štandard kvality výroby a tým i samotných výrobkov. Nejedná sa teda o certifikát kvality jednotlivých výrobkov, ale o certifikát potvrdzujúci, že spoločnosti majú zavedené fungujúce systémy riadenia kvality.

Spoločnosť Nahrin sa už od svojho založenia snaží čo najmenej zaťažovať svojou výrobou životné prostredie. Preto presadzuje najmä technológie šetrné k životnému prostrediu, ako je napríklad použitie tepelných čerpadiel na kúrenie alebo používanie sofistikovaných systémov rekuperácie tepla, ktoré znižuje emisie CO2. Tieto opatrenia sa prejavili napríklad v roku 2005, kedy sa požiadavky na výrobu a logistiku zvýšili takmer na dvojnásobok, zatiaľ čo spotreba energie sa zvýšila len o 30 %. Čo sa týka certifikátov produktov, tak v júly v roku 2005 Medzinárodná vedecká rada Aloe (International Aloe Science Council, IASC) prijala spoločnosť Nahrin AG ako svojho aktívneho člena, čím garantuje vysoký štandard produktov Vivi Aloe. Toto členstvo je každoročne obnovované. Nahrin je držiteľom certifikátov pre rôzne oblasti výroby, ako je napríklad certifikácia ISO 9001:2008; BVET 333 spracovanie mäsa a mliečnej prevádzky. V roku 2020 nezávislý audítor potvrdil štandard kvality a bezpečnosť potravín vyrábaných spoločnosťou Nahrin, ktorá získala certifikát FSSC (International anerkannte Lebensmittelsicherheits-Zertifizierung FSSC 22000). Švajčiarsky inštitút pre kvalitatívne prieskumy (SIQT) zaoberajúci sa spokojnosťou spotrebiteľov s produktami z rôznych odvetví sa nedávno zameral i na kozmetiku. Švajčiarski zákazníci ohodnotili produkty JUST medzi tými najlepšími hneď v dvoch kategóriách. Ocenenie Swiss Brand of the Year 2019/20 putovalo teda od SIQT spoločnosti JUST International AG. Tá uspela v kategóriách Kvalita a Dôvera zákazníkov a vždy sa umiestila medzi TOP 10 hodnotenými značkami a získala tak označenie „excellent“. O kvalite produktov a starostlivosti o zákazníka teda nie je v prípade JUSTu pochýb.

Nižšie si môžete pozrieť niektoré certifikáty.

   

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré zefektívnia prehliadanie tohto webu.