JUST prichádza z prírody

Výroba a kvalita

JUST 

priroda_02.png

Z pôvodného rodinného podniku v malom alpskom mestečku je dnes rozsiahly výrobný závod vybavený tými najnovšími technológiami zaručujúcimi len tú najlepšiu kvalitu našich produktov. Aj napriek modernému a inovatívnemu prístupu k rozvoju a aktualizácii našich výrobkov sa aj naďalej snažíme dodržiavať podstatu nášho zakladateľa spojenú s tradíciou povestnej švajčiarskej kvality a úctou k okolitej nedotknutej alpskej prírode.

 

 

Všetky výrobky spoločnosti JUST prechádzajú, tak ako mnoho procesov v prírode, prírodným udržateľným cyklom. To zaručuje predovšetkým náš systém Šesť krokov k tej najvyššej švajčiarskej kvalite: protez.png

 • Záruka švajčiarskeho pôvodu – Základom našich výrobkov sú účinné a cenné látky, ktoré získavame hlavne z miestnych švajčiarskych rastlín.
 • Pestovanie a zber – Vysokú kvalitu a dostupnosť zaisťuje predovšetkým odber zo švajčiarskych fariem, ktoré vyhovujú našej prísnej kontrole a požiadavkám na prevádzku v súlade so životným prostredím.
 • Prísna kontrola kvality – Vďaka prísnemu riadeniu a neustálym kontrolám kvality aj  dokumentáciou všetkých procesov plníme očakávania švajčiarskej kvality a to vlastnými vysokými štandardmi i potrebami zákazníkov.
 • Moderné spracovanie – Kvalitnú švajčiarsku výrobu zabezpečujú hlavne vysoké investície do výskumu, vývoja a neustáleho rozvoja výroby.
 • Informatívne balenia –  Naša pečať „Original – since 1930“ /Originál – od roku 1930/ je pre našich zákazníkov zárukou kvality a originality každého zakúpeného výrobku.
 • Osobný priamy predaj – Vďaka tomuto intenzívnemu a profesionálnemu prístupu sme kedykoľvek schopný splniť vysoké nároky našich zákazníkov. 

vyroba a kvalita2.jpgvyroba a kvalita3.jpg

Certifikácia: To všetko vykonávame samozrejme v súlade s tými najprísnejšími medzinárodnými výrobnými normami ISO 22716:2007 (Cosmetics - Good Manufacturing Practice)ISO 9001:2015 (Quality Management System) . 

 

NAHRIN

vyroba_02.png

Ako rodinná firma si už od svojho založenia veľmi zakladáme na švajčiarskej kvalite a cite pre detail.

Všetky naše produkty si preto osobne vyvíjame a vyrábame. Pri tom dohliadame na predpísanú kvalitu a to od výskumu až po predaj. Len vďaka tomuto starostlivému prístupu a tým najkvalitnejším použitým ingredienciám sú výrobky Nahrin prospešné ľudskému organizmu a aj výborne chutia.

Vyvážená strava a dostatok pohybu sú dva najdôležitejšie prvky pre zdravý život a to až do neskorého veku. Pre vitalitu každého jedinca má svoj pozitívny prínos predovšetkým konzumácia kvalitného a zdravého jedla a to pravidelne každý deň. V oblasti vývoja a výskumu sa teda snažíme vytvoriť produkty, ktoré nám dávajú omnoho viac, než len jedlo. Len „dobré“ pre nás nie je „dosť dobré“. Je irónia, že to znamená väčšinou menej:

 • Malý alebo žiadny obsah tukov
 • Malý alebo žiadny obsah cukrov
 • Malé množstvo soli alebo bez soli
 • Všeobecne nízky obsah kalórií
 • A to všetko pokiaľ je to možné bez alergénov (bez lepku alebo laktózy)

Nahrin ručí za kvalitu a udržateľnosť

Spoločnosť Nahrin sa už od svojho založenia snaží čo najmenej zaťažiť svojou výrobou životné prostredie. Preto presadzuje hlavne enviromentálne šetrné technológie, ako je napríklad použitie tepelných čerpadiel na vykurovanie alebo použitie sofistikovaných systémov rekuperácie tepla, ktoré znižujú emisie CO2. Toto šetrné zaobchádzanie sa prejavilo napríklad v roku 2005, kedy sa požiadavky na výrobu a logistiku zvýšili takmer na dvojnásobok, zatiaľ čo nároky na energiu sa zvýšili len o 30%. 

Certifikácia ISO 9001:2015; FVO 333 spracovanie na mäso a mliečnu prevádzku

 

ISO certifikáty spoločnosti JUST a NAHRIN

Systém riadenia kvality preveruje certifikačná spoločnosť pri tzv. certifikačnom audite, pri ktorom musia certifikované spoločnosti JUST a NAHRIN preukázať, že majú zavedený systém riadenia kvality a po celú dobu platnosti certifikátu budú tento systém udržovať funkčný. Udržovanie funkčnosti systému preveruje certifikačná spoločnosť pravidelne 1x za rok pri tzv. dozorovom audite. 

Získanie certifikátu nie je jednoduchou záležitosťou a nie každá spoločnosť ho má. Certifikát ISO 9001:2015 nie je možné zamieňať s certifikátom - atestom výrobku, ktorý osvedčuje zhodu výrobku so súvisiacimi normami, zákonmi a deklarovanými vlastnosťami. Každý výrobok JUST a NAHRIN musí spĺňať vlastnosti predpísané normami a zákonmi vzťahujúcimi sa na kozmetické a potravinárske výrobky. V prípade našich švajčiarskych dodávateľov produktov to znamená, že udržiavaním funkčnosti systému riadenia kvality je zároveň udržiavaná štandardná kvalita výroby a tým aj samotných výrobkov. Nejedná sa teda o certifikát kvality jednotlivých výrobkov, ale o certifikát potvrdzujúci, že spoločnosti majú zavedený fungujúci systém riadenia kvality.

Certifikáty kvality produktov 

NAHRIN vo Švajčiarsku získal certifikáty kvality produktov. V júli roku 2005 Medzinárodná vedecká rada Aloe (International Aloe Science Council, IASC) prijala firmu NAHRIN ako svojho aktívneho člena, čím garantuje vysoký štandard produktu Vivi Aloe. Toto členstvo je každoročne obnovované.

 

  nahrin_active_member_2019.PNG

 

just_iso_9001-2015_14001-2015.png

just_iso_22716-2007.png