JUST prichádza z prírody

Ako si objednať

Teší nás, že sa zaujímate o produkty JUST a NAHRIN. Pokiaľ by ste si chceli niektoré z nich objednať, stačí si nájsť poradcu blízko vášho bydliska, alebo nás kontaktovať prostredníctvom našej bezplatnej linky a my Vám poskytneme kontakt na najbližšieho poradcu, s ktorým si môžete dohovoriť stretnutie. 

Naše produkty je možné kúpiť len prostredníctvom priameho predaja, čo je moderná forma osobného kontaktu so zákazníkom. Úlohou poradcu je informovať zákazníka o použití a vlastnostiach ponúkaného výrobku.

Povolené formy predaja:

  • osobný predaj
  • párty systém
  • poradca ponúka výrobky JUST a NAHRIN pri svojej práci (kozmetika, pedikúra, rehabilitácie, ordinácie, kaderníctvo apod.)
  • pre svoju potrebu 

Prečo je možné kúpiť produkty len priamym predajom? 

Priamy predaj sa najčastejšie prebieha priamo doma u zákazníka, u neho na pracovisku, alebo na inom vopred dohodnutom mieste. Zákazník má tak možnosť produkt vyskúšať, prezrieť a dostať informácie o jeho vlastnostiach, účinkoch a použití. Po predaji zostáva poradca so svojim zákazníkom naďalej v kontakte a poskytuje mu napríklad informácie o aktuálnych novinkách, akciách, pomáha s prípadnou reklamáciou, atď.

párty.png

Priamy predaj pokladáme za najlepší spôsob predaja našich výrobkov, pretože poradenstvo považujeme za pridanú hodnotu. Je potrebné zákazníkovi podať informácie o našich produktoch a ich účinkoch, poradiť mu pri výbere produktov v súlade s jeho osobnými potrebami, poprípade mu odporúčať aj  doplnkové produkty.

 Produkty JUST a Nahrin sú distribuované výhradne prostredníctvom preškolených poradcov spoločnosti JUST SLOVENSKO s r.o. Spoločnosť JUST SLOVENSKO garantuje originalitu a vysokú kvalitu produktov zakúpených iba u preškolených poradcov JUST SLOVENSKO a nemôže zodpovedať za originalitu a kvalitu produktov zakúpených z iných zdrojov.