JUST prichádza z prírody

Združenie priameho predaja

Združenie priameho predaja - ZPP

Špecifičnosť obchodu formou priameho predaja vyžaduje stanovenie pravidiel týchto činností, ktorých dodržiavanie a hájenie je v záujme subjektov v ňom pôsobiacich. S tým sa tiež spája ochrana spotrebiteľa a etičnosť pôsobenia na trhu. Za týmto účelom vzniklo a pôsobí Združenie priameho predaja. 

JUST SLOVENSKO s.r.o. je jeden zo zakladajúcich členov ZPP.

Bližšie informácie o ZPP nájdete na jeho webových stránkach www.zpp.sk.