JUST prichádza z prírody

Pravidlá predaja

Spoločnosť JUST SLOVENSKO  je členom  Združenia priameho predaja (ZPP)               v Slovenskej republike. Spôsob, ktorým spoločnosť distribuuje svoje produkty, je daný pravidlami ZPP, ale aj ďalšími internými pravidlami, medzi ktoré patria tieto povolenej formy predaja:

   - osobný predaj

   - párty systém

   - pri svojej práci (kozmetické služby, pedikúra, kaderníctvo, ai)

   - pre svoju potrebu

 Poradca sa zaväzuje, že predaj bude prebiehať iba týmito vyššie uvedenými spôsobmi. Pri nedodržaní tohto pravidla môže byť pokutovaný.

 Za zakázané spôsoby predaja je považované nasledovné:

   - stánkový predaj

   - ponuka produktov formou výstav či prospektov prezentovaných na verejných            miestach

   - predaj v obchodoch a lekárňach

   - ponuka v novinách či letákoch vhadzovaných do schránok

   - prezentácia, predaj a poradenstvo na verejných portáloch a webových stránkach      internetu