JUST prichádza z prírody

Ochrana osobných údajov

Od 25. mája 2018 je platné nové nariadenie Európskej únie o nakladaní s osobnými údajmi, všeobecne známe pod skratkou GDPR. V súvislosti s tým by sme Vás radi touto cestou informovali o spôsobe, akým spoločnosť JUST SLOVENSKO nakladá s osobnými údajmi a čo robíme pre ich ochranu.

Podrobnosti nájdete v nižšie uvedených dokumentoch:

Memorandum o Ochrane osobných údajov spoločnosti JUST SLOVENSKO s.r.o. je určené verejnosti a našim zákazníkom - na stiahnutie tu (216 kB)

Informačný dokument ku kamerovému systému - na stiahnutie tu

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré zefektívnia prehliadanie tohto webu.

 

O cookies

Na webovej stránke používame cookies. Cookies sú krátke textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom pevnom disku v závislosti na používanom prehliadači a ktoré zaisťujú prísun určitých informácií do systému, ktorý cookies uložil. Väčšina nami používaných cookies je po ukončení relácie prehliadača zmazaná (tzv. cookies relácie). Iné cookies na vašom koncovom zariadení zostávajú a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé cookies). V nastaveniach vami používaného prehliadača môžete prijímanie cookies zamietnuť alebo toto zamietnutie obmedziť napr. iba na cookies iných subjektov, tzv. cookies tretích strán. Vami upravené nastavenia prehliadača však môžu spôsobiť, že nebudete môcť používať všetky funkcie našich stánok.

Kde sa vaše údaje spracúvajú

Vaše údaje sú spracovávané v zásade v Slovenskej republike a iných európskych krajinách (EU/EHP). V prípade, že by k spracovávaniu vašich údajov dochádzalo výnimočne v krajinách mimo Európsku úniu (t.j. v tzv. tretích krajinách), dochádza k tomu iba v prípadoch, že s tým vyslovene súhlasíte, je to stanovené zákonom alebo je to nevyhnutné k tomu, aby sme vám mohli poskytnúť príslušné služby. Ak by sme teda v týchto výnimočných prípadoch spracovávali údaje v tretích krajinách, sú pri tom prijaté určité opatrenia (t.j. na základe príslušného rozhodnutia Komisie EU o primeranosti alebo na základe vhodných záruk, čl. 44 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

Váš JUST SLOVENSKO

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré zefektívnia prehliadanie tohto webu.