JUST prichádza z prírody

Čo je to ZPP?

Združenie priameho predaja

Špecifickosť obchodu formou priameho predaja vyžaduje ustanovenie pravidiel týchto činností, ich dodržiavanie a hájenie záujmov subjektov v ňom pôsobiacich. S tým sa tiež spája ochrana spotrebiteľa a etika v pôsobení na trhu. Za týmto účelom vzniklo a pôsobí Združenie priameho predaja.

 

ZPP_2.png

 

Osoba dohliadajúci na plnenie Etického kódexu je nezávislý právnik, ktorý spolupracuje so ZPP, ale nie je jeho členom. Jeho úlohou je riešiť sporné prípady medzi firmami a ich distribútormi, medzi distribútormi a ich zákazníkmi a poskytovať poradenstvo a právnu pomoc spotrebiteľom. 

Bližšie informácie o ZPP nájdete na ich webových stránkach www.zpp.sk