JUST prichádza z prírody

Členstvo v ZPP

ZPP si kladie za cieľ podporu záujmov členov s ohľadom na spoločný spôsob predaja. O členstvo v združení sa môžu uchádzať len právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike, ktoré ponúkajú a predávajú svoj  tovar a služby spotrebiteľom formou priameho predaja predovšetkým v domácnostiach, na pracoviskách a iných dohodnutých miestach.

 

Predpokladom členstva je, že uchádzač trvale vykonáva svoju obchodnú činnosť   v Slovenskej republike a pre ponúkaný tovar a služby vedie vlastnú obchodnú značku alebo vlastné označenie tovaru. Svoju obchodnú činnosť vykonáva v súlade so zásadami a normami správania záväznými pre členov združenia, predovšetkým rešpektuje čistotu a korektnosť svojho podnikania vo vzťahu k zákazníkom, svojim predajcom a konkurentom. Čistota podnikania zahŕňa hlavne to, že člen nepoužíva progresívny predajný systém voči zákazníkom a predajcom - tzv. snowball (princíp snehovej gule).

To znamená, že členovia alebo ich predajcovia nebudú nútiť zákazníka či predajcu prijať tovar alebo služby, pokiaľ výsledkom počínania členov alebo ich predajcov je to, že majú prospech z počínania a z podmienok spolupráce tých, ktorých sami získajú pre rovnakú činnosť. Alebo očakávajú investície či ich časť od tých, ktorí tieto investície požadujú od subjektov novozískaných pre predajnú činnosť. Alebo nie je isté či tovar, ktorý nakúpi, bude od nich odkúpený späť.