JUST prichádza z prírody

Pomáhame spoločne - Nadácia JUST SLOVENSKO

Pomáhame spoločne - Nadácia JUST SLOVENSKO
12. Január 2022

Za prvou myšlienkou vzniku nadácie je vedenie spoločnosti JUST SLOVENKO s.r.o., ktorá pôsobí od roku 1992 v Martine. 

Dlhé roky sa popri svojej hlavnej obchodnej činnosti venuje spoločnosť JUST SLOVENSKO aj regionálnej pomoci, najmä v oblasti  zdravotníctva, športu, kultúry a vzdelávania. V roku 2021 prišla myšlienka pretransformovať "regionálny sponzoring" na konceptuálnejšiu, prehľadnejšiu a transparentnejšiu formu rozšírenú na územie celého Slovenska. 

Víziou spoločnosti je pomoc jednotlivcom alebo skupinám osôb v ťažkých životných situáciách. Rovnako tak aj organizáciám, ktoré sa zameriavajú na starostlivosť o ľudí, ktorí sú na pomoc odkázaní.

Ako budeme pomáhať?
Nepôjde o priame finančné dary ale o preplatenie reálnych nákladov viazaných na konkrétnu pomoc (príspevky na rôzne zdravotnícke pomôcky, rehabilitačné pobyty, liečenia,....).

Ako môžete prispieť vy?
Ľubovoľným finančným príspevkom na transparentný účet nadácie. Okrem toho zakúpením knihy Bylinkové rozprávky (kat. číslo 9317), pretože z každého predaného kusu putujú 2 € nadácii. Do budúcna plánujeme aj iné projekty či sety, ktorými by ste mohli nadáciu podporiť. Veríme, že sa stretnú s podobným ohlasom ako naša prvá kolekcia Srdce na dlani, ktorá bola vypredaná v priebehu 10 dní. Ďakujeme.

 Viac informácií o Nadácii JUST SLOVENSKO nájdete na www.nadaciajust.sk


Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré zefektívnia prehliadanie tohto webu.